tu jesteś: główna / umts

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) (ang. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – jeden z tzw. systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G).

Interfejs radiowy UMTS w literaturze określany jako UTRAN (ang. UMTS Terrestial Radio Access Network)
 
oparty jest na technologii szerokopasmowego wielodostępu do kanału w dziedzinie kodu (WCDMA). Z tego faktu wynika fundamentalne ograniczenie dostępnych zasobów radiowych i, co się z tym wiąże, pojemności tego interfejsu. Tymi zasobami są (z punktu widzenia stacji bazowej:
  • Poziom zakłóceń odbieranych (ang. interference) - dla kierunku "w górę" (ang. uplink)
  • Poziom mocy nadajnika - dla kierunku "w dół" (ang. downlink)
W obu przypadkach można wykazać, że minimalny poziom jakości sygnału odbieranego jest zależny od stosunku mocy sygnału odbieranego do mocy zakłóceń. Po uwzględnieniu cech specyficznych interfejsu UTRAN (np. nieidealnej ortogonalności sygnałów wysyłanych do różnych użytkowników) to pierwotne założenie można przekształcić do postaci łączącej poziom zakłóceń (lub moc nadajnika) w komórce UMTS z ilością użytkowników systemu (parametrami ich usług i dla kierunku "w dół" ich położeniem), a więc z poziomem obciążenia interfejsu.

W sieci UMTS potrzeba dokonania handoveru wynika z konieczności zapewnienia użytkownikowi systemu mobilności. Dokonuje się to, poprzez utrzymywanie kilku najlepszych połączeń radiowych (ang.radio link), tj. połączeń radiowych z tymi komórkami node"a B, których sygnał odebrany przez terminal jest najlepszy. Maksymalna liczba połączeń radiowych, zwana również rozmiarem Active Set"u, najczęściej wynosi 3. Kryteria brane pod uwagę w procesie podejmowana decyzji o handoverze to: jakość sygnału kanału pilota (Ec/N0) i poziom sygnału kanału pilota (RSCP).

Sieć UMTS umożliwia wykonanie handoverów typu: hard i soft. W hard rozróżnia się interfrequency handover - zmiana kanału częstotliwościowego w UMTS - może być pomiędzy node"ami B, jak również w obrębie node"a B; intersystem - zmiana technologii dostępu radiowego (ang. RAT - radio access technology) np. z UMTS na GSM. Są 3 odmiany soft handoveru: soft - stan, w którym terminal komunikuje się jednocześnie zwięcej niż jedną komórką UMTS i komórki te należą do różnych node"ów B; softer- stan, w którym terminal komunikuje się jednocześnie zwięcej niż jedną komórką UMTS i komórki te należą do tego samego node"a B; soft-softer- gdy oba powyższe warunki są spełnione.

Polscy operatorzy telefonii komórkowej od kilku lat starają się sukcesywnie rozszerzać zasięg świadczenia usług w technologii UMTS. Jest to jednak proces długotrwały i niezwykle kosztowny. Dynamika rozwoju sieci 3G zależy w dużym stopniu od popularności terminali wspierających tą technologię, należy przypuszczać że wraz ze wzrostem popularności nowoczesnych telefonów i modemów wzrośnie tempo ekspansji sieci UMTSUMTS