tu jesteś: główna / slownik_gsm

Słownik GSM


A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-W-Z
Access Point Name (APN) :
Nazwa punktu dostępu. W przypadku sieci GSM termin ten oznacza nazwę serwera, który obsługuje transmisję danych. Wpisanie przez użytkownika nazwy punktu dostępu (APN) jest niezbędne do korzystania z takich usług jak WAP lub GPRS. W telefonach zakupionych u operatorów APN jest już zwykle zapisana w pamięci aparatu i nie ma potrzeby jej wpisywania.

Airtime
Termin określający długość połączenia z telefonu komórkowego. W przypadku większości usług (z wyjątkiem np. pakietowej transmisji danych GPRS) długość połączenia jest podstawą naliczania opłat za połączenie.

Akumulator
Urządzenie do magazynowania energii w postaci chemicznej. Akumulatory w przeciwieństwie do zwykłych baterii mogą być ponownie ładowane. W telefonach komórkowych i innych niewielkich przenośnych urządzeniach wykorzystywane są najczęściej akumulatory typu Li-ION i NiMH. W niektórych starszych urządzeniach nadal można spotkać akumulatory typu NiCD.

Always on
Termin używany do określenia jednej z cech pakietowej transmisji danych GPRS. W przypadku korzystania z GPRS użytkownik może być przez cały czas podpięty do sieci. (always online). Opłaty naliczane są w tym przypadku nie za czas połączenia, lecz za ilość przesłanych danych.

AMPS :
AMPS (Advanced Mobile Phone Service) to system analogowej telefonii komórkowej działający w paśmie 824-894 MHz.Pasmo 824-849 wykorzystywane jest do połączeń stacji bazowej z telefonem, natomiast pasmo 869-894 MHz służy do połączeń aparatów ze stacją bazową.

ASIM :
ASIM to emulator karty serwisowej Motoroli.

Bluetooth :
Bluetooth - bezprzewodowa technologia stworzona do transmisji danych. Urządzenia Bluetooth komunikują się w paśmie 2402-2480 MHz.

Bps (Bits per second)
Parametr określający szybkość transmisji danych. Bps określa, ile bitów transmitowanych jest przez dane urządzenie w ciągu jednej sekundy. W praktyce znacznie częściej stosuje się parametr kbit/s przy czym 1 kbit/s oznacza 1000 bitów na sekundę.

CLIP :
CLIP (Calling Line Identification Presentation) to identyfikacja rozmówcy. Pozwala na identyfikację osoby dzwoniącej jeszcze przed odebraniem połączenia. Usługa jest dostępna w sieciach telefonii komórkowej oraz stacjonarnej.

CLIR :
CLIR (Calling Line Identification Restriction) - zastrzeżenie identyfikacji numeru telefonu osoby dzwoniącej. Usługa ta jest dostępna zarówno w sieciach telefonii stacjonarnej, jak i bezprzewodowej. Z reguły usługa CLIR oferowana jest razem z zastrzeżeniem numeru.

Chatboard :
Chatboard to mała klawiatura przeznaczona dla telefonów komórkowych firmy Ericsson. Pozwalaja ona na szybsze i wygodniejsze wpisywanie tekstu, szczególnie SMS-ów.

COLR :
COLR (Connected Line Identification Restriction) to blokada prezentacji numeru, z którym nastąpiło połączenie. Usługa umożliwia uniknięcie prezentacji numeru abonenta na który kierowane są wywołania z numeru wywoływanego.

COLP :
COLP (Connected Line identification Presentation) to identyfikacja numeru z którym istnieje juz połączenie. Usługa umożliwia wyświetlenie numeru abonenta z którym faktycznie zostało zestawione połączenie. Ma to miejsce w przypadku gdy abonent którego wywołujemy skorzystał z usługi przekierowania połączenia.

DCS :
DCS (Digital Communication System) to nazwa stosowana kiedyś dla określenia sieci GSM 1800 MHz. W systemie DCS 1800 szerokość pasma wynosi 75 MHz, dystrybucja mocy wynosi 20 W.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) :
System bezprzewodowej telefonii bazujący na cyfrowej transmisji danych. DECT wykorzystywany jest najczęściej jako uzupełnienie do stacjonarnego telefonu. Zastosowania DECT obejmują jednak również transmisję danych lub integrację z innymi sieciami takimi jak GSM lub WLAN. Podpięcie stacji bazowej do linii telefonicznej umożliwia prowadzenie rozmów w odległości do 300m od stacji w terenie niezabudowanym i do 50m - wewnątrz budynków.

Diplekser :
Diplekser to urządzenie, za pomocą którego antena GSM będzie pełniła funkcję również anteny radiowej. Posiada jedno wejście antenowe i dwa wyjścia: do zestawu głośnomówiącego oraz radia. Zamiast anteny radiowej należy zainstalować antenę GSM, sygnał z niej podłączyć do dipleksera, a z niego do radia i do zestawu głośnomówiącego.

DMCP :
DMCP (Dynamic Menu Change Protocol) to technologia pozwalająca na dynamiczną zmianę menu telefonu. Podobna do SIM Toolkit, ale nie wymagająca specjalnej karty SIM (jest wbudowana w telefon).

DTX :
DTX (Discontinous Transmission Exchange) to funkcja telefonu komórkowego, dzieki której w momencie gdy nic nie mówimy dłuszy czas, telefon może wyłączyć swój nadajnik. Aby nasz rozmówca nie usłyszał ciszy, jego telefon generuje pewien szum naśladujący odbierane w czasie mówienia szumy. Obniża to zużycie energii.

E

EFR (Enhanced Full Rate)
Technologia mająca na celu polepszenie jakości dźwięku przesyłanego w sieciach GSM. Dźwięk - przy wykorzystaniu lepszego protokołu kompresji - chociaż zajmuje takie samo pasmo częstotliwości, ma znacznie lepsze parametry.

E-GSM :
E-GSM (Extended Global System for Mobile Communication) to standard telefonii komórkowej wykorzystujący rozszerzone pasmo systemu GSM.

ETSI :
ETSI (European Telecommunication Standards Institute) to Europejska organizacja zajmująca się ustalaniem standardów telekomunikacyjnych.

Emoticon
Symbol zapisany najczęściej przy pomocy kodu ASCII wyrażający jakieś uczucie np. :-) zadowolenie :-( smutek. Termin ten pochodzi z języka angielskiego od słów: emotions (uczucia) i icons (obrazy).

EMS :
EMS (Enhanced Message Service) to rozszerzenie sługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. Funkcja EMS umożliwiają przesyłanie oprócz tekstu również grafiki, melodyjek i animacji.

F

FDMA (Frequency Division Multiple Access)
System transmisji wykorzystywany w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Działanie FDMA polega na podziale dostępnego pasma na określoną liczbę kanałów, które wykorzystywane są do transmisji danych lub głosu.

Firmware :
Firmware to program zapisany w pamięci ROM urządzenia. Wewnętrzne oprogramowanie różnych urządzeń np. telefonów komórkowych.

FSK (Frequency Shift Keying)
Kluczowanie częstotliwości. Metoda modulacji fali elektromagnetycznej polegająca na wysyłaniu sygnału sinusoidalnego o różnej częstotliwości.

GPRS :
GPRS (General Packet Radio Service) to technologia transmisji danych metodą pakietową.

GPS :
GPS (Global Positioning System) system globalnego pozycjonowania. Urządzenia GPS wykorzystują sygnały z sieci krążących wokół Ziemi satelitów do określania własnej pozycji z dokładnością do 5  metrów.

GSM (Global System for Mobile Communications)
Obecnie najbardziej rozpowszechniony na świecie standard telefonii komórkowej nazywany również standardem drugiej generacji 2G. Sieci GSM działają w pasmach 900, 1800 i 1900 MHz.

HLR :
HLR (Home Location Register) to baza danych zawierająca dane dotyczące abonentów danej sieci GSM. Oprócz takich informacji jak rodzaj abonamentu, numery wybrane lub usługi dodatkowe, HLR zawiera także informacje o aktualnej lokalizacji abonenta.

HR TFT (High Reflective Thin Film Transistor)
Technologia produkcji wyświetlaczy TFT o zwiększonym kontraście. Wyświetlacze HR-TFT mogą wykorzystywać oprócz podświetlania również światło zewnętrzne.

HSCSD :
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) to technologia transmisji danych w sieciach GSM, wykorzystująca łączenie kilku kanałów (najczęściej do czterech) w celu zwiększenia szybkości transmisji danych. HSCSD umożliwia zestawianie połączeń o maksymalnym transferze danych rzędu 57.6 kbit/s.

IMEI :
IMEI (International Mobile Equipment Identificator) jest to niepowtarzalny numer identyfikujący każdy telefon GSM. Numer ten można wyświetlić w każdym telefonie po wybraniu sekwencji *#06#.

IMSI :
IMSI (International Mobile Subscriber Identify) to numer nadawany telefonowi komórkowemu przez sieć. Pierwsze trzy cyfry tego numeru to jego MCC, następne trzy to MNC, a reszta to unikalny numer.

IrDA :
IrDA- jest to port podczerwieni. Za pomocą portu IrDA możliwa jest komunikacja telefonu z drugim urządzeniem wyposażonym w taki sam port, bez użycia kabli.

I-Tap
Funkcja oferowana przez telefony komórkowe Motoroli mająca na celu uproszczenie wprowadzania tekstu do aparatu. W przypadku I-Tap użytkownik wciska przycisk reprezentujący daną literę tylko raz. Dzięki wbudowanemu słownikowi telefon proponuje słowo, które ma zostać wpisane.

K

Na górę

L

Na górę

M

Na górę

N

Na górę

O

Na górę

P

PIN :
PIN to kod zabezpieczający dostęp (do telefonu komórkowego, karty bankomatowej itd.) przed niepowołanymi osobami.

PLMN :
PLMN (Public Land Mobile Network) to obszar obsługiwany przez jednego operatora (jedną sieć). Przy jego zmianie telefon wykonuje Location Update.

PUK :
PUK- jest to osobisty kod odblokowujący, używany do odblokowania zablokowanej karty SIM.

PREPAID :
PREPAID są to tzw. usługi "przedpłacone" - w których najpierw wykupuje się je u danego operatora, a następnie się z nich korzysta, np. w Polsce karty POP, Simplus i Tak-Tak.

SIMLOCK :
SIMLOCK jest to blokada jaką zakłada operator danej sieci na telefon. Uniemożliwia ona współpracowanie takiego telefonu z obcą siecią, np. telefon nabyty w serwise Idei nie będzie działał w sieci Era


SIM-Lock :
SIM-Lock to zabezpieczenie telefonu umożliwiające jego użycie tylko w sieci danego operatora. Telefon z SIM-Lockiem nie będzie działał z kartą żadnego innego operatora.

Słownik T9 :
Słownik T9 to funkcja oferowana przez telefony komórkowe ułatwiająca wprowadzania tekstu do aparatu. W przypadku słownika T9 użytkownik wciska daną literę jedynie raz. Telefoniczny słownik proponuje słowo, które ma zostać wpisane.

SMS :
SMS (Short Message Service) jest usługą polegającą na przesyłaniu krótkich wiadomości między posiadaczami telefonów komórkowych.

SMSC :
SMSC (Short Message Service Center)- jest to tzw. centrum serwisowe,  obsługujące cały ruch SMS-owy. Każdy z operatorów sieci komórkowych ma własne centrum SMSC.Wysyłając SMS-sa, jest on najpierw wysyłany centrum, które dalej wysyła wiadomość pod numer telefonu odbiorcy SMS-a

SP-Lock :
SP-Lock (Service Provider Lock) to blokada telefonu pozwalająca na używanie go tylko w jednej sieci GSM.

UMTS :
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) to telefonia komórkowa trzeciej generacji. UMTS pozwala na osiągnięcie szybkości transmisji danych do 2 Mb/s. Umożliwia przesyłanie danych takich jak obraz, wideokonferencje, interaktywna telewizja i dokonywanie operacji bankowych czy zakupów.

VOIP :
VOIP - Voice over IP to technologia służąca do przesyłania głosu poprzez sieć pakietową. Jej głównym założeniem jest integracja ruchu telefonicznego z transmisją danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci mogącej przenosić każdy rodzaj ruchu.

WAP :
WAP - (Wireless Aplication Protocol) to usługa lub protokół przesyłania danych. Pozwala  na przeglądanie stron internetowych  na wyświetlaczach urządzeń posiadających przeglądarkę WAP. (telefony komórkowe, palmtopy itp)

WCDMA :
WCDMA to zaawansowany system transmisji danych. Wykorzystywany jest w Japonii w systemie i-mode, będącego konkurenetem WAP-u. W dużym uproszczeniu można przyjąć, iż jest to japoński odpowiednik europejskiego GPRS-u.

WML :
WML (Wireless Markup Language) język programowania służący do tworzenia serwisów WAP.Słownik GSM