tu jesteś: główna / operatorzy_gsm

Operatorzy GSM

 
Polska Telefonia Cyfrowa w ramach usług telefonii stacjonarnej uruchomiła promocyjny program o nazwie „Era Domowa na próbę” i „Era firmowa na próbę”.
Umożliwia on klientom dokładne zapoznanie się z zaletami telefonu stacjonarnego w sieci Era oraz wypróbowanie go w konkretnych warunkach.

W ramach nowej oferty klient podpisując umowę otrzymuje na próbę darmowy abonament na 30 dni ponosząc koszt aktywacji, aparatu telefonicznego i ewentualnych minut ponad ilość otrzymaną w abonamencie. W przypadku rezygnacji w ciągu tego okresu klient otrzyma zwrot kosztu aparatu. Promocja dostępna jest w ofercie Era Domowa oraz Era Firmowa z możliwością wyboru każdego aparatu dostępnego w tych ofertach.

Usługi telefonii stacjonarnej sieci Era w chwili obecnej dostępne są w 37 z 49 stref numeracyjnych odpowiadających byłym województwom i obejmują zasięgiem 85% ludności Polski. W najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie usług w kolejnych 6 strefach.

Dodatkowo, w strefach numeracyjnych: warszawskiej, katowickiej, gdańskiej krakowskiej, wrocławskiej, olsztyńskiej, poznańskiej i łódzkiej klienci będą mogli korzystać z usługi przeniesienia numeru stacjonarnego pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową oraz siecią TP S.A. Aktualna lista stref numeracyjnych, w których można korzystać z usługi przeniesienia numeru dostępna jest na
www.era.pl.

Klient przenosząc swój dotychczasowy numer, może korzystać z posiadanego już aparatu telefonicznego. Umożliwia to dostępna w ofercie promocyjnej specjalna przystawka.

Heyah przygotowała dla swoich użytkowników możliwość bezpłatnej wymiany karty SIM. Oferta ta dotyczy zablokowania, zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty SIM.  
Aby wymienić kartę SIM Heyah należy przesłać na wskazany adres dyspozycję zawierającą określone regulaminem dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia wymiany karty (dane adresowe, imię i nazwisko, poprawny numer telefonu, kod PUK, kopię dokumentów potwierdzających zarejestrowane dane adresowe oraz czytelny podpis). Dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres Biura Heyah wskazany w regulaminie.

Z oferty wymiany karty SIM może skorzystać jedynie zarejestrowany użytkownik Heyah. Aby dokonać rejestracji wystarczy wypełnić kartę rejestracyjną (dostępna na www.heyah.pl i przesłać ją listownie do Biura Heyah.

Oferta „Bezpłatna wymiana karty SIM” ważna jest do 31.12.2007 roku.Operatorzy GSM